Korzystne reguły opodatkowania:

 • otrzymywanie dywidend: 0%,
 • otrzymywanie zysków kapitałowych (np. ze zbycia udziałów lub akcji): 22%,
 • wypłacanie dywidend: 0%,
 • wypłacanie odsetek: 19%,
 • wypłacanie należności licencyjnych: 19%,
 • działalność operacyjna: 22%.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę, iż Słowacja:

 • należy do najstabilniejszych gospodarek strefy euro;
 • charakteryzuje się relatywnie niskimi kosztami utrzymania struktury;
 • umożliwia szybki i łatwy dostęp do rynków sąsiednich państw;
 • jest członkiem Unii Europejskiej i strefy euro,, korzysta z unijnych swobód gospodarczych,
 • korzysta ze zwolnień podatkowych na podstawie dyrektyw unijnych,
 • charakteryzuje się wysoką jakością obsługi prawnej i księgowej.

Korzyści spółek na Słowacji

Republika Słowacji jest położona w Europie Środkowej. Słowacja jest członkiem Unii Europejskiej oraz wchodzi w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

czytaj więcej
Podatki na Słowacji

Opodatkowanie na Słowacji

Jak była już o tym mowa, Słowacja na tle innych państw przedstawia się jako kraj w którym przedsiębiorcy mogą korzystać z preferencyjnego opodatkowania niektórych dochodów.

czytaj więcej
Postaw na rozwój

Postaw na rozwój

Skierowana oferta powołania spółki kapitałowej na terytorium Republiki Słowacji zawiera jedynie ogólny zarys wybranych zagadnień dotyczących rekomendowanej spółki.

czytaj więcej