Jurysdykcja ta jest konkurencyjna pod względem warunków na jakich można na jej terytorium założyć oraz prowadzić działalność gospodarczą. Zagraniczni przedsiębiorcy, którzy zamierzają powołać na Słowacji spółkę holdingową lub operacyjną mogą liczyć również na liczne przywileje podatkowe.

W związku z faktem, iż prawnicy Kancelarii mają duże doświadczenie w prowadzeniu spraw spółek na prawie słowackim chętnie doradzą praktyczne rozwiązania jakie są dostępne w tej jurysdykcji. Zwracamy również Państwa uwagę, iż w zespole Kancelarii znajdują się również doświadczeni doradcy podatkowi, którzy specjalizują się w międzynarodowym prawie podatkowym i precyzyjnie określą wszelkie aspekty podatkowe związane z prowadzeniem spółki na Słowacji czy też wypłat ze spółki do polskiego rezydenta podatkowego oraz konsekwencji podatkowych związanych z likwidacją spółki prawa słowackiego.