Republika Słowacji jest położona w Europie Środkowej. Słowacja jest członkiem Unii Europejskiej oraz wchodzi w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Państwo to jest również członkiem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD. Republika jest państwem stabilnym zarówno pod względem gospodarczym jak i politycznym. Słowacja jest stroną prawie pięćdziesięciu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i nie jest wpisana na czarną listę krajów OECD stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy wraz z partnerami zajmuje się wszelkimi kwestiami podatkowymi oraz handlowymi związanymi z prowadzeniem biznesu na Słowacji. Kancelaria ma wieloletnie doświadczenie w zakładaniu spółek słowackich, zarówno spółek osobowych jak i kapitałowych. Specjaliści z departamentu Działu Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego pomogą w przygotowaniu umowy spółki prawa słowackiego dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta lub jeżeli jest taka potrzeba przygotują umowę inwestycyjną. Prawnicy Kancelarii chętnie doradzą odnośnie planowanej restrukturyzacji Państwa biznesu, której częścią jest spółka prawa słowackiego. Ponadto zespół doradzi Państwu odnośnie lokalnego prawa handlowego, w tym procesów dotyczących reorganizacji spółek założonych na Słowacji, tj. podwyższenie kapitału, zmiana umowy spółki, sprzedaż udziałów, umorzenie udziałów, przekształcenie spółki, zmiany siedziby (redomiciliation), łączenie spółek związanych na prawie słowackim jak i transgraniczne łączenia spółki prawa słowackiego ze spółką znajdującą się poza granicami Słowacji. Zajmujemy się również doradztwem związanym z zakończeniem prowadzenia biznesu na Słowacji w tym przeniesieniem majątku do wspólników oraz likwidacją spółki.

Jeżeli chcesz założyć spółkę prawa słowackiego zapraszamy do współpracy!